Teppanyaki combo set menus

Kamikaze
₦24,000.00

Kamikaze

Bunyaki

Lobster, black tiger prawns, salmon

₦24,000.00
Kobe
₦26,000.00

Kobe

Bunyaki

Salmon, tuna, chicken

₦26,000.00
Kyoto
₦22,500.00

Kyoto

Bunyaki

Chicken, calamari, black tiger prawns

₦22,500.00
Segoi
₦24,000.00

Segoi

Bunyaki

Beef tenderloin, chicken, black tiger prawns

₦24,000.00
Tora Tora Tora
₦24,000.00

Tora Tora Tora

Bunyaki

Calamari, black tiger prawns, salmon

₦24,000.00